Utan häst ingen ryttare

Utan ryttare – inga ridbarhetsproblem. Vi har ett ansvar som ryttare att ge hästen bästa möjliga förutsättningar för arbete , om vi kräver det av dem. Massage och friskvård är en del. Träning är en annan. I träningen är det Du som ska visa vägen. Alla kan vi tjäna på en bra sits! Ett tips