Deltan

24 september, 2018 0 av Pernilla Brolin

Här sitter jag, med bruten överarm och en extremt svullen Deltoideus. Livet med häst! Olyckor sker så fort. Eftersom jag inte kan använda armen, så får det bli en ofrivillig sjukskrivning i en månad.

Men om man ska se på det positiva, så har jag ju massor av tid för bloggen och att fördjupa mig i diverse studier inom hästeriet.

Hos oss är Deltoideus eller ”Deltan” axeln starkaste muskler. Den består av tre delar. Deltan hjälper till i framåt, och bakåtrotation, samt abducerar armen (det vill säga för armen utåt). En skadad delta tillsammans med en fraktur är lika med en hängande och orörlig arm.

Hästens delta fungerar på liknande vis. Den går från bogspetsen, (tuberositas Deltoidea) och går över bogbladen (scapula) upp till scapulas bakre kant. Den böjer i bogleden och abducerar frambenet. Problem med delta = problem att föra frambenet utåt, åt sidan.

Det är spännande att lära sig mer om sina egna muskler och muskel funktion, att jämföra med hästens anatomi. S

btfhdr

å kanske blir det en hel del sådan läsning under sjukskrivningen.