Deltoideus

7 augusti, 2019 0 av Pernilla Brolin

Har din häst svårt att korsa frambenen, exempelvis i tvära sidvärtsrörelser? Då kan det vara något knas med deltoideus.

Deltoideus

Hos oss är Deltoideus eller ”Deltan” en av axeln starkaste muskler. Den består av tre delar. Deltan hjälper till i framåt, och bakåtrotation, samt abducerar armen (det vill säga för armen utåt).

Hästens delta fungerar på liknande vis. Den går från bogspetsen, (tuberositas Deltoidea) och går över bogbladen (scapula) upp till bogbladets bakre kant. Den böjer i bogleden och för frambenet utåt, åt sidan.