Kan man utöka hästens steglängd med massage?

15 maj, 2018 2 av Sari Tiittanen

En studie av Hill & Crook (2010) har påvisat att massage av hästens svans- och bakbensmuskulatur har en positiv effekt på hästens bakbensaktivitet. Hästarna i studien delades in i två grupper A och B. Hästarna i A gruppen fick bakbensmassage 30 minuter per dag under 7 dagar medans hästarna i B gruppen fick stå i samma rum som den riktiga behandlingen, med terapeuten ståendes vid bakdelen som skulle behandlas men utan att utföra massagen.

Steglängden för de masserade hästarna var påtagligt större efter behandling, medans de i bluffgruppen inte visade någon signifikant förändring. Författarna drog slutsatsen att massage kan öka förlängningen av hästens bakbens rörelseförmåga. Författarna menade att massage därför kan spela en värdefull roll i att ta fram strategier för att förbättra hästens rörelsefunktion, till exempel under rehabilitering eller för optimal prestation för tävling. (Hill & Crook 2010)

  Intressant! Och det gjorde mig nyfiken att testa om det fungerar….

Jag har en häst som är svagare i vänster bakben och som är kort i steget. Hon är startsnabb och tappar fart när benet inte orkar hålla steget längre. Är bogstark på vänster sida för att kompensera. Det vill jag ju försöka åtgärda.

Muskler som behandlades i studien var framför allt gluteus superficialis, semitendinosus, biceps femoris och semimembranosus. Jag kommer att massera dem 30 minuter per dag under 14 dagar och sen utvärdera.

Ni är välkomna att följa med på resan!