Kontakt

Har du en fråga till oss, eller något du vill att vi tar upp här? Fyll i formuläret nedan, vi läser alla frågor och alla frågor är självklart välkomna, tycker vi inte att det är ett lämpligt ämne att ta upp här så kommer vi inte att publicera något och vi kommer också meddela dig om det.

Vi sparar uppgifter i enighet med GDPR.
– Genom att lämna dina kontaktuppgifter till oss godkänner du att de lagras. DU kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst.
– Uppgifter sparas under ett års tid. Därefter raderas dem.
– Under tiden dina uppgifter sparas lämnas de inte ut till någon annan, utan används bara av oss för bokningar och att hålla kontakt med dig som kund. Uppgifterna kommer inte att överföras till mottagare utanför EU.
– Du har rätt till kopia av uppgifterna vi har om dig och har rätt att lämna klagomål till dataskyddsmyndigheten.
Läs mer på  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_sv