Vad händer i kroppen när vi utför rörelse?

23 juli, 2019 0 av Sari Tiittanen

Biomekanik är läran om hur kraft påverkar levande vävnader.
Vad som händer i kroppen när vi utför rörelser – vilka muskler arbetar och vilka belastningar uppkommer.


Vi massörer vill gärna se hästen i rörelse vid första besöket, för att få en bild av din häst rörelsemönster. Jag föredrar att först titta på hästen i en rak form där du leder hästen i en triangel, medans andra vill se hästen på en volt.

T.ex. ska hästens hals och huvud ska röra sig fritt och rytmiskt från sida till sida. Spända nack- och halsmuskler påverkar hästens balans och rörelseförmåga. En stilla stående häst har ca 60% av sin kroppsvikt på frambenen, det betyder att tyngdpunkten ligger närmare frambenen än bakbenen. När hästen sträcker huvudet framåt ökar vikten på frambenen. Vikten på bakbenen ökar när hästen reser på huvudet. Huvudets och halsens position inverkar även på ryggens rörelser.

Du kan när du leder din häst kan du se vilken sida som är starkare genom att se vilken höft har hästen emot dig, vänster eller höger. Är hästen starkare på höger sida ”högerhänt”, böjer den höger sida och höft lättare, och ser lite till vänster. Precis som vi människor har hästen en starkare och en svagare sida.

Att studera hästar i deras naturliga miljö hagen ger oss bild av deras naturliga rörelsemönster, när de varken har ryttare eller någon utrustning på sig. Vi tränar vårt öga att se förändringar som på sikt kan ge rörelsestörningar, muskelspänningar och hälta. Ju snabbare du ser att något inte stämmer destu fortare kan du hjälpa din häst.

Vill du veta mer, fråga… alla frågor är välkomna.

Sari Ylitapio/ VHM Norr